ทำไมต้องเรียนภาษาจีนที่เผิงโหย่ว Buddy

เรียนภาษาจีนที่ไหนดี? 
หลายคนตั้งคำถามว่าจะเลือกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี เลือกอย่างไรที่จะเรียนจีนแล้วได้ผลดี

1. เริ่มจากสำรวจความต้องการตนเองและความเหมาะสม
การเรียนภาษาจีนสามารถเลือกเรียนจีนได้ทั้งแบบกลุ่มหรือแบบส่วนตัว
 
ทำไมเลือกเรียนจีนแบบกลุ่มย่อย
ได้ตอบโต้กันในคลาส
มีเพื่อนเรียนจีน
อาจมีข้อจำกัด คือ เรียนตามเนื้อหาแต่ละครั้งที่จัดเตรียมไว้

ทำไมเลือกเรียนจีนส่วนตัว
เน้นเนื้อหาตามพื้นฐานของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่
สามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้

2. เลือกหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติ
การเรียนภาษาจีนให้ได้ผลดี คือ การเรียนเพื่อไปใช้ได้จริง ออกแบบหลักสูตรที่เน้นการสนทนาและนำไปใช้ได้จริง 

3. เลือกสถาบันที่มีเหล่าซือจีนที่มีคุณภาพ
 
4. เลือกสถานที่เรียนที่เดินทางสะดวกหรือเลือกเรียนออนไลน์สด
 
เกี่ยวกับเผิงโหย่ว Buddy

Buddy Education – Great ‘Buddy’ brings you success!
เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มคนที่เคยใช้ชีวิตและศึกษารวมถึงการทำงานที่ต่างประเทศ ทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา เอเชีย รวมถึงประเทศจีน เราพร้อมที่จะเป็นบัดดี้ดูแลคุณและน้องๆ ด้วยหลักสูตรภาษาจีนแนวใหม่ แนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เอาใจใส่ และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยดี

บริการของเรา Our Services
• หลักสูตรการเรียนภาษาจีนทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อม ที่สถาบันฯหรือหลักสูตรที่ออกแบบ เพื่อความต้องการและเหมาะกับพื้นฐาน
ของนักเรียนแต่ละคน / กลุ่ม

• ให้คำแนะนำและบริการแนะแนวข้อมูลในการเรียนต่อจีน เรียนต่อไต้หวัน ตั้งแต่การติดต่อสถาบันที่เรียน บริการจองที่พัก การทำวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินรวมถึงบริการรถรับส่งจากสนามบินถึงสถาบัน และมีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
• เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีน การใช้ชีวิตในต่างแดน รวมถึงการทำงานสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

ภารกิจ Mission
เราพร้อมที่จะเป็นบัดดี้ของคุณ ในการสนับสนุนการเรียนภาษาจีน ด้วยความเข้าใจในพื้นฐานของนักเรียนไทยและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและบุคคลทั่วไปทุกระดับ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา โดยทางสถาบันฯได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนจากสถาบันและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

คุณค่า Vision and Value
ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์ ดูแลนักเรียนและบุคคลทั่วไปในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม รวมถึงการแนะแนวให้คำปรึกษาและบริการที่ไว้วางใจได้


แนะนำทีมงานของเรา Management Team
คุณยุ้ย


คุณยุ้ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาจีน จากรั้วแม่โดมธรรมศาสตร์ BA in Liberal Arts (Chinese Major and minor in Marketing), Thammasat University นอกจากความรู้ความเข้าใจภาษาจีนอย่างดีเยี่ยม เธอได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้และใช้ชีวิตในประเทศจีนและไต้หวัน (Peking University, Shantou University, Nanjing Normal University) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนให้ลึกซึ้งรวมทั้งภาษาจีนเชิงธุรกิจอีกด้วย

ต่อมา เธอได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยจบการศึกษาปริญญาโท 2 ใบ Master of Arts (MA) in Marketing and Communications, London College of Communications (LCC), University of the Arts London และ ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านตะวันออกศึกษาในฝั่งยุโรป Master of Science (MSC) in International Management for China, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง คุณยุ้ยเคยทำงานกับบริษัทของนักธุรกิจจีน ซึ่งได้นำความรู้ความเข้าใจภาษาจีนและวัฒนธรรมการทำงานมาประยุกต์ในโลกธุรกิจได้อย่างลงตัว จากนั้นเธอมีโอกาสทำงานให้กับบริษัท QS Network ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เอก รวมถึงสาขา MBA (TopMBA.com;TopGradSchool.com; TopUniversities.com) และเป็นองค์กรที่ทำการวิจัยและรายงานการจัดลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก World University Ranking

ด้านงานสอนและวิชาการ คุณยุ้ยเคยเป็นล่ามภาษาจีน และแปลหนังสือจีน รวมถึงเป็นเหล่าซือสอนภาษาจีนกลางในหลายสถาบันชั้นนำ และออกแบบหลักสูตรการสอนให้กับนักเรียนไทย รวมถึงการสอนให้กับคนจีนหรือไต้หวันที่ต้องการเรียนภาษาไทยอีกด้วย
คุณปุ้ย


หลังจากคุณปุ้ยเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชันด้วย A ในวิชาภาษาจีนทั้งหมด คุณปุ้ยได้ตัดสินใจไปศึกษาต่อทางด้านภาษาโดยเฉพาะที่ปักกิ่งจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีนคือ Tsinghua University (มหาวิทยาลัยชิงหวา) โดยได้ศึกษาทั้งวัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น รวมถึงภาษาจีนเชิงธุรกิจอีกด้วย ต่อมา เธอได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่เมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยจบการศึกษาจากคณะ MBA, concentration in Marketing, ที่ the University of Texas at Arlington และเป็นสมาชิกของ the National Scholars Honor Society และ Beta Gamma Sigma

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง คุณปุ้ยทำงานที่ต้องติดต่อค้าขายกับชาวจีนอยู่เสมอทำให้เธอเข้าใจในวัฒนธรรมจีนในปัจจุบันเป็นอย่างดี และเธอยังมีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน เธอเป็นอาจารย์พิเศษด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี รวมทั้งยังสอนทั้งภาษาไทยให้แก่คนจีน และภาษาจีนให้แก่คนไทย ให้แก่ผู้สนใจเรียนทั้งแบบกลุ่มย่อยและตามสถาบันอีกหลายสถาบันฯ รวมถึงในโรงเรียน (ทั้งเอกชนและรัฐบาล) และวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนั้น เธอจึงมีความเข้าใจในการเรียนการสอนของนักเรียนไทยเป็นอย่างดี
ความหมายของ "เผิงโหย่ว" หรือ บัดดี้ (朋友:เพื่อน)

别人都走开的时候,朋友仍与你在一起。
bié rén dōu zŏu kāi de shíhòu, péngyou rēng yú nĭ zài yì qĭ.
ขณะที่คนอื่นล้วนเดินจากไป เพื่อนยังคงอยู่ด้วยกันกับคุณ


朋友是你送给自己的一份礼物。
péngyou shì nĭ sòng gěi zìjĭ de yí fèn lĭwù .
เพื่อนคือของขวัญ 1 ชิ้นที่คุณให้กับตัวเอง


真正的朋友从不追究你的过错,也从不妒忌你的成功。
zhēnzhèng de péngyou cóng bù zhuī jiū nĭ de guò cuò, yě cóng bú dù jì nĭ de chéng gōng.
เพื่อนที่แท้จริงจะไม่จับผิดคุณ และก็ไม่เคยอิจฉาริษยาความสำเร็จของคุณ


朋友之间不分彼此.
péngyou zhījiān bù fēn bĭcĭ
ระหว่างเพื่อนไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย/ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก


别交那些在一起让你舒舒服服的朋友。交那些让你不得不长进的朋友。
bié jiāo nà xiē zài yì qĭ ràng nĭ shū shū fúfu de péngyou. jiāo nà xiē ràng nĭ bù dé bù zhăng jìn de péngyou.
อย่าคบเพื่อนพวกนั้นที่อยู่ด้วยกันแล้วทำให้คุณสบาย จงคบเพื่อนที่ทำให้คุณก้าวหน้า
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้