Chinese Paradise Student's book 1B แบบเรียน 汉语乐园:学生用书

แบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุด Chinese Paradise 1B 汉语乐园:学生用书 1B

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง

หนังสือ “เพื่อนภาษาจีน” แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก 1 ชุดมี 6 เล่ม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทสนทนาขั้นพื้นฐาน ศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท น้องๆ จะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบทุกทักษะ ผ่านประโยคสนทนาเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ

 
฿ 150 ฿ 150

หนังสือ “เพื่อนภาษาจีนเล่ม6 (เล่มจบ)” แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก 1 ชุดมี 6 เล่ม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทสนทนาขั้นพื้นฐาน ศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท น้องๆ จะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบทุกทักษะ ผ่านประโยคสนทนาเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ

 
฿ 150 ฿ 150

หนังสือ “เพื่อนภาษาจีน” แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก 1 ชุดมี 6 เล่ม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทสนทนาขั้นพื้นฐาน ศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท น้องๆ จะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบทุกทักษะ ผ่านประโยคสนทนาเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ

 
฿ 150 ฿ 150

หนังสือ “เพื่อนภาษาจีน” แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก 1 ชุดมี 6 เล่ม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทสนทนาขั้นพื้นฐาน ศัพท์ใหม่น่ารู้ประจำบท น้องๆ จะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบทุกทักษะ ผ่านประโยคสนทนาเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ

 
฿ 150 ฿ 150
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com